AVG uitbesteden en volledig voldoen aan de Privacywet?

Met ingang van 25 mei 2018 dienen alle organisaties binnen de Europese Unie compliant te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels ook wel GDPR genoemd). De Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is daarmee komen te vervallen.

Deze wetgeving betekent dat u als organisatie een documentatieplicht heeft om aan te tonen dat u technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland de instantie die bevoegd is bij u te controleren en boetes uit te delen.

 

AVG uitbesteden en volledig voldoen aan de privacy wetgeving?

ISO Privacy Advies heeft in samenwerking met de doe-het-zelf AVG software van AVG online een unieke methode ontwikkeld om uw AVG uit te besteden. Afhankelijk van de hoeveelheid werk die u wilt uitbesteden is het mogelijk om uw hoeveelheid tijd tot één dag te beperken.

De implementatie van een goed AVG/GDPR privacy beleid is een hele klus. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft handreikingen gedaan in de vorm van een 10-stappenplan, zodat u zeker weet dat u de juiste maatregelen heeft getroffen. U kunt in principe dus zelf aan de slag zonder hulp van derden! Mocht u toch begeleiding willen en hulp door middel van software, dan kunt u de AVG uitbesteden volgens de methode van ISO Privacy Advies.

 

Unieke methode! Bepaal zelf de kosten en wat u wilt uitbesteden.

Afhankelijk van de werkzaamheden die u zelf wilt uitvoeren kunt u zelf bepalen wat de kosten zullen zijn.

 

Maatwerk begeleiding met software van AVG online

ISO Privacy advies geeft maatwerk begeleiding en workshops bij u op locatie om u te helpen voldoen aan de AVG/GDPR privacywetgeving aan de hand van de software van AVG online.

De software van AVG online helpt door middel van online invulformulieren en voorbeeld documenten en genereert de juiste documentatie om aantoonbaar te voldoen aan de privacywetgeving.

 

AVG certificering

De software van AVG online is gebaseerd op het 10 stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens én de AVG/GDPR normering van Brand Compliance.

Dit betekent dat u na afronding een externe AVG certificering kunt aanvragen bij het Audit bureau Brand Compliance.

update 25-6-2018: Brand Compliance heeft een accreditatie aangevraagd voor haar normering BC 5701:2018

 

Kostenindicatie of meer informatie?

De werkzaamheden die nodig zijn om uw organisatie aantoonbaar te laten voldoen met documentatie aan de AVG/GDPR privacywetgeving zijn verschillend per type organisatie. De hoeveelheid werkzaamheden zijn afhankelijk van het aantal bedrijfsprocessen en de grootte van uw organisatie, alsmede de branche waarin u werkzaam bent.

Het basis AVG programma van ISO Privacy advies kost € 1.950,00 excl. BTW en is doorgaans geschikt voor bedrijven en organisaties tussen de 10 en 100 medewerkers.
Het basis programma bestaat uit het volgende:

 • Eén dag (incl. reistijd) hulp bij privacy bij u op locatie
  – Introductie AVG/GDPR privacywetgeving
  – Het 10-stappenplan van de autoriteit persoonsgegevens
  – Aan de slag met de software van AVG online
 • Eén dagdeel (incl. reistijd) nazorg en controle
 • Telefonisch support gedurende oplevering (afhankelijk van of u zaken zelf wilt doen)
 • 1 jaar toegang tot AVG online software (daarna € 19,50 per maand)

Optionele tarieven

 • Een extra dagdeel ondersteuning door een Privacy Officer van bij u op locatie: € 380,00 excl. BTW
 • Privacy Officer helpdesk: € 95,00 (op basis van gemiddeld 1 uur per maand)

Bel ons op 040-7878750 voor een kostenindicatie of maak gebruik van ons terugbelformulier voor een gratis en vrijblijvend telefonisch Privacy updategesprek.