AVG uitbesteden en volledig voldoen aan de Privacywet?

Met ingang van 25 mei 2018 dienen alle organisaties binnen de Europese Unie compliant te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels ook wel GDPR genoemd). De Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is daarmee komen te vervallen.

Deze wetgeving betekent dat u als organisatie een documentatieplicht heeft om aan te tonen dat u technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland de instantie die bevoegd is bij u te controleren en boetes uit te delen.

 

AVG uitbesteden en volledig voldoen aan de privacy wetgeving?

ISO Privacy Advies heeft in samenwerking met de doe-het-zelf AVG software van AVG online een unieke methode ontwikkeld om uw AVG uit te besteden. Afhankelijk van de hoeveelheid werk die u wilt uitbesteden is het mogelijk om uw hoeveelheid tijd tot één dag te beperken.

De implementatie van een goed AVG/GDPR privacy beleid is een hele klus. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft handreikingen gedaan in de vorm van een 10-stappenplan, zodat u zeker weet dat u de juiste maatregelen heeft getroffen. U kunt in principe dus zelf aan de slag zonder hulp van derden! Mocht u toch begeleiding willen en hulp door middel van software, dan kunt u de AVG uitbesteden volgens de methode van ISO Privacy Advies.

 

Unieke methode! Bepaal zelf de kosten en wat u wilt uitbesteden.

Afhankelijk van de werkzaamheden die u zelf wilt uitvoeren kunt u zelf bepalen wat de kosten zullen zijn.

 

Maatwerk begeleiding met software van AVG online

ISO Privacy advies geeft maatwerk begeleiding en workshops bij u op locatie om u te helpen voldoen aan de AVG/GDPR privacywetgeving aan de hand van de software van AVG online.

De software van AVG online helpt door middel van online invulformulieren en voorbeeld documenten en genereert de juiste documentatie om aantoonbaar te voldoen aan de privacywetgeving.

 

AVG certificering

De software van AVG online is gebaseerd op het 10 stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens én de AVG/GDPR normering van Brand Compliance.

Dit betekent dat u na afronding een externe AVG certificering kunt aanvragen bij het Audit bureau Brand Compliance.

 

Kostenindicatie of meer informatie?

De werkzaamheden die nodig zijn om uw organisatie aantoonbaar te laten voldoen met documentatie aan de AVG/GDPR privacywetgeving zijn verschillend per type organisatie. De hoeveelheid werkzaamheden zijn afhankelijk van het aantal bedrijfsprocessen en de grootte van uw organisatie, alsmede de branche waarin u werkzaam bent.

Het basis AVG programma van ISO Privacy advies kost eenmalig € 1.4950,00 excl. BTW + € 39,50 excl. BTW per maand en is doorgaans geschikt voor bedrijven en organisaties tussen de 10 en 200 medewerkers. Het basis programma bestaat uit het volgende:

 • Toegang tot de online software van AVG online
 • Drie dagdelen coaching en treining hulp bij privacy bij u op locatie
  – Introductie AVG/GDPR privacywetgeving
  – Coaching en begeleiding implementatie AVG
  – Controle documentatie en nazorg
 • Online support gedurende oplevering

Optionele tarieven

 • Een extra dagdeel ondersteuning door een Privacy Officer van bij u op locatie: € 380,00 excl. BTW
 • Uw AVG vraagstuk volledig uitbesteden? Dat kan. Bel vrijblijvend naar 0407878750 voor een kostenindicatie.

 

Het AVG pakket van ISO Privacy advies direct online bestellen? Klik hier.