AVG Checklist MKB

Sinds 25 mei 2018 dienen alle organisaties binnen de Europese Unie compliant te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels ook wel GDPR genoemd). Deze wetgeving betekent onder andere dat uw organisatie een documentatieplicht heeft om aan te tonen dat u technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen. De AVG checklist MKB helpt u om zeker te weten dat u met alle zaken rekening heeft gehouden.

 

Zelfstudie: Inlezen over de privacy wetgeving en wat dit voor uw organisatie betekent

De overheid heeft een website ingericht speciaal voor dit doel: www.hulpbijprivacy.nl
Een andere uitstekende website is die van de Kamer van Koophandel

 

Dé AVG checklist van de Autoriteit Persoonsgegevens: Waar moet uw organisatie aan voldoen

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland de instantie die bevoegd is bij uw organisatie te controleren en boetes uit te delen. Ook heeft zij als doel gesteld om te informeren. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handreiking gedaan in de vorm van een 10-stappenplan.

 

 

Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema’s waar u zich op moet voorbereiden. Dit zijn:

  1. Bewustwording
  2. Rechten van betrokkenen
  3. Overzicht verwerkingen
  4. Data protection impact assessment (DPIA)
  5. Privacy by design & privacy by default
  6. Functionaris voor de gegevensbescherming
  7. Meldplicht datalekken
  8. Verwerkersovereenkomsten
  9. Leidende toezichthouder
  10. Toestemming

Een uitgebreide toelichting op het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op: de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tip: Om u te helpen met het AVG 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens is de AVG software van avgonline.nl ontwikkeld. Met online invulformulieren en voorbeeld documenten wordt u door het hele 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens heen geloodst.

 

Overige AVG checklisten en handige tools

Website
Het online marketingbureau Scherponline heeft een handige AVG checklist tool voor websites ontwikkeld. Deze tool dient alleen als overzicht en advies wat betreft de dataverwerking en instelling van de verschillende online marketing producten. De overige bedrijfsprocessen die ook onder de nieuwe wetgeving vallen nemen we hier niet in mee.

 

AVG uitbesteden

Wilt u meer informatie over de AVG uitbesteden of de AVG check dan kunt u bellen naar 040-787850 of mailen naar info@isoprivacy.nl.