De Autoriteit Persoonsgegevens heeft uitgebreide informatie over de spelregels rond direct marketing op haar website gepubliceerd. Er is nu meer duidelijkheid over welke gevolgen de regels uit de nieuwe Europese privacywetgeving hebben op het benaderen van klanten. Wil een organisatie persoonsgegevens als namen, adressen en geboortedata verzamelen en gebruiken voor direct marketing? Dan is hiervoor in de meeste gevallen toestemming nodig van de persoon van wie de gegevens verzameld worden.

AVG stelt strengere eisen

De AVG stelt strengere eisen aan de benodigde toestemming dan de vorige privacywet. Volgens de wet moeten de organisaties hiervoor in begrijpelijke taal communiceren. Mensen moeten ook echt weten wat er met hun gegevens gebeurt. Alleen op deze manier kunnen zij kiezen of zij wel of geen direct marketing willen ontvangen.

Altijd wettelijke grondslag nodig

Voor het verzamelen van persoonsgegevens die later worden gebruikt voor direct marketing, is altijd een wettelijke grondslag vereist. Wil een webwinkel bijvoorbeeld een pakje laten thuisbezorgen? Dan is het noodzakelijk om het adres van de klant te verzamelen om het pakje te laten bezorgen. Als de webwinkel de verzamelde persoonsgegevens vervolgens wil gebruiken voor direct marketing, dan gelden daar regels voor. Vindt direct marketing plaats op basis van toestemming dan moeten organisaties kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk toestemming hebben gekregen. In de AVG wordt dit de verantwoordingsplicht genoemd.

Meer weten over de AVG en direct marketing? Kijk dan op de site van Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de AVG algemeen? Heeft u interesse in een AVG audit of IT audit? Of heeft u behoefte aan hulp van een Privacy Officer? Bel dan naar 040-7878750 of maak gebruik van ons terugbelformulier.

Bron: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/direct-marketing