ISO 27001 voordelen

Wellicht komt het u bekend voor dat een klant of een opdrachtgever vraagt of u ISO 27001 gecertificeerd bent. Steeds meer bedrijven hebben dan ook een ISO 27001 certificaat om aan deze behoefte van (potentiële) klanten te voldoen. De vraag wordt dus steeds groter maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van een ISO 27001 certificaat?

 

Wat is ISO 27001?

De ISO 27001 norm is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. In deze standaard staat beschreven hoe u procesmatig om kunt gaan met het beveiligen van informatie. Het is geen doel op zich maar een middel waarmee u risico’s op het gebied van informatiebeveiliging onder controle probeert te krijgen. Door het integreren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) blijft de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie en van bedrijfshulpmiddelen binnen uw organisatie gewaarborgd. Een veilig gevoel voor u én uw klanten!

 

Wat zijn de voordelen van een ISO 27001 certificering?

 

1.  Informatiebeveiligingsrisico’s worden in kaart gebracht en maatregelen worden getroffen

Door het maken van een risicoanalyse brengt u alle risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt in kaart. Door het inspelen op deze risico’s en het treffen van de juiste maatregelen reduceert u de risico’s en vermindert u de kans op (beveiligings) incidenten. Daarnaast heeft u vooraf al nagedacht over een back up plan mocht er toch onverhoopt iets mis gaan. Een prettige gedachte voor de continuïteit van uw bedrijf.

2.  U brengt uw organisatie naar een hoger niveau

Een ISO 27001 certificering is niet alleen een groot pluspunt voor uw klanten maar het biedt ook een goede ondersteuning aan voor uw medewerkers. Processen worden geborgd, structuur wordt gecreëerd, een managementsysteem wordt geïmplementeerd, een grotere bewustwording omtrent veilig werken wordt op peil gehouden en middels continue verbeterpunten wordt uw organisatie naar een steeds hoger niveau getild.

3.  U voldoet aan de eisen van (potentiële) klanten

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Ook klanten en potentiële klanten stellen steeds hogere eisen aan de omgang met hun gegevens. In het bezit zijn van een ISO 27001 certificering wordt zelfs steeds vaker geëist door bedrijven om te voorkomen dat hun vertrouwelijke informatie op straat kan komen te liggen. Een ISO 27001 certificaat is het transparante en wereldwijd aanvaarde bewijs waarmee u als organisatie aantoont dat u serieus en structureel bezig bent met informatiebeveiliging. Met dit certificaat laat u dus zien dat u een betrouwbare partner bent.

4.  Het biedt commerciële kansen

Met een ISO 27001 certificering geeft u (potentiële) klanten de zekerheid dat u veel waarde hecht aan privacy en aan zorgvuldige omgang met bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke gegevens. Dit versterkt uw imago en onderscheidt uw bedrijf van uw concurrenten.

5.  U voldoet aantoonbaar aan de huidige wet- en regelgeving

Sinds 25 mei is de nieuwe privacywetgeving ingegaan; een wet- en regelgeving op het gebied van het beschermen van persoonsgegevens en het nemen van de juiste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens. Bij ISO Privacy Advies wordt de AVG middels de unieke software van AVG online geïmplementeerd waarmee u aantoonbaar voldoet aan de privacywetgeving een belangrijk onderdeel voor de ISO 27001 certificering.

 

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een ISO 27001 certificering? Bel dan naar 040-7878 750 of mail naar info@isoprivacy.nl